Čekáme tu zas, příští rok na vás...

...tady na louce, v řece, v potoce.. Takto zní jedna ze slok táborové hymny, kterou jsme si zazpívali na posledním nástupu.. Tímto bych chtěl poděkovat všem malým i větším účastníkům za záchranu pohádkové říše, za to, že jsme si spolu mohli užít překrásných 14 dní a za spoustu prosmátých hodin, které nám prodlouží život o desítky let.. Děkuji taktéž všem pohádkovým postavám, protože bez nich by nemohla pohádková říše existovat.. Váš pohádkový král Zbušek