Na celodenním výletě jsme navštívili koně..

Sobotní ráno bylo sice pochmurné, ale nás to neodradilo od našeho výletu. První čtyři oddíly vyrazily do Stašova. Pro vylepšení nálady za deštivého počasí jsme pro děti na cestu vymysleli hru "STOPOVANÁ". Hra spočívala v tom, že jsme rozdělili oddíly do dvou skupin. První vyrazil 2. a 4. oddíl, aby mohl po cestě vyvěsit pro 1. a 3. oddíl úkoly. Jeden z úkolů spočíval v zazpívání písničky Pec nám spadla, dalším úkolem byla pauza na svačinu spolu s prosbou o zastavení deště. Když druhé dva oddíly dorazily k tomuto úkolu, snědly si svačinu tak déšť ustal. Ve Stašově jsme měli pro děti překvapení, a to v podobě jízdy na koních. Když se každý vystřídal v jízdě na koni, tak jsme si šli odpočinout na dětské hřiště, které je též ve Stašově. Děti dojedly své svačiny a poté jsme plní elánu vyrazili zpět do tábora s velikou chutí na večeři. Cestou zpět nám už nepršelo a tak jsme si cestu užívali a kochali se okolní přírodou. Do tábora jsme dorazili těsně před večeří,a přestože byly děti velice unavené první věta, kterou v táboře pronesly byla: Budeme hrát dnes celotáborovou hru? :)  
 

... Sluníčka a Prasata navští­vila Bystré a Svojanov...

V sobotu po snídani za stálého deště, vyrazily oddíly Sluníček a Prasat na výlet do Bystrého, který dále pokračoval po turistické značce do Svojanova. Bohužel počasí nám nepřálo a déšť byl opravdu vydatný. Oddíl Sluníček to neodradilo od hraní hry "Šipkované" a zadával úkoly pro oddíl Prasat, který se snažil co nejlépe úkoly plnit.  Jelikož celou cestu do Bystrého pršelo, byly možnosti úkolů omezené. Po cestě se ujala hra "ano/ne". Tato hra spočívala v tom, že před odchodem z tábora dostal každý člen výpravy pět lístečků a pokud někdo načapal někoho jiného na slovíčko "ano" nebo "ne", obdržel od dotyčného lísteček. V Bystrém u obchodu byl konec první části šipkované.  Družiny dorazily v 11:45 hod, bohužel obchod měl pouze do 11:00 hod. Děti byly z této skutečnosti opravdu smutné. V další části cesty šel jako první oddíl prasat a také zadával velice zajímavé úkoly, například vměstnat celý oddíl na  malou lavičku. Na tuto část cesty nám počasí přálo o něco víc. Po příchodu do Svojanova jsme se všichni dohodli, že výstup na hrad odložíme na příští týden, protože jsme byli velice unaveni. Zpět do tábora jsme dorazili v půl páté. Večer následoval program po oddílech.