Výlet na Svojanov a oddílové hrátky...

Dopoledne jsme vyrazili do nedaleké vesničky Svojanov, kde si děti mohly nakoupit sladkosti. Poté jsme vyrazili klikatou lesní cestičkou na hrad Svojanov. Z nejvyšší věže hradu byl překrásný výhled a my si prohlédli nejbližší okolí. V hradní zahradě jsme posvačili a vyrazili zpět do tábora na oběd.
 

Elfové zachráněni, večer disko trysko v rytmu masky...

Kdysi dávno žily dva národy elfů, KAMOVÉ a KAROVÉ. Tyto dva tábory si pomáhaly, žily v míru a prožívaly spolu svá dobrodružství. Jednoho dne se zjevil podlý mág MrakoBrkoČur a podstrčil KARŮM čarovné prsteny zla. Od té doby byli KAROVÉ zlý a systematicky likvidovali úrodu, obydlí a i samotné KAMY. Tato vzpomínka v králi vzbuzovala bezmoc. Požádal nás tedy o pomoc. Bylo zapotřebí najít zakleté prsteny, které byly na rukou KARŮ přičarovány čarovnou mocí. Nadále bylo nutností vystopovat horu "Osudu", kde jsme zakleté prsteny zakopali, aby nemohly už nikomu škodit. Večer jsme oslavili toto malé vítězství elfím karnevalem. Po náročném dni jsme si šli spokojeně ulehnout do pelechu, avšak musíme myslet na to, že jsme vyhráli bitvu, ale ne válku...